Kuruluş ve Amaç

Kuruluş

İKÇÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan 14 Ağustos 2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlananYükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma   ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11. maddesine dayanarak kurulmuştur.   

Amaç 

Koordinatörlüğün kuruluş amacı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir. 

 


Başa Dön